Privacy Statement

De diensten van Elysee Dental Solutions B.V. (hierna: “Elysee Dental”) en de website “elysee-dental.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Elysee Dental Solutions B.V. (hierna: Elysee Dental), statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2809 0977 0000). Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Elysee Dental garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen die diensten afnemen. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Elysee Dental gegevens vast van haar klanten en diens patiënten. Elysee Dental gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Elysee Dental van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Elysee Dental rekening te houden met uw voorkeuren.

Juridische basis en toestemming

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen voor de verwerking daarvan hebben wij verkregen middels een zogenoemde “opt-in” procedure en hebben wij een juridische basis voor of ondubbelzinnige toestemming. Voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten waar geen juridische basis voor is, maar welke wel noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht bent u verplicht om toestemming te vragen aan uw patiënt om bepaalde gegevens te verstrekken en te delen met Elysee Dental.

Leveranciers, serviceproviders en andere partners

Elysee Dental verstrekt gegevens aan leveranciers, serviceproviders en andere partners die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door diensten te leveren voor de technische infrastructuur, klantenservice aan te bieden, academisch onderzoek en enquêtes uit te voeren, of onderdeel zijn van het productieproces. Elysee Dental verstrekt zo min mogelijk persoonsgegevens en anonimiseert de gegevens indien mogelijk. Leveranciers, serviceproviders en andere partners welke persoonsgegevens verwerken moeten zich houden aan een strikte geheimhoudingsplicht op een manier die in overeenstemming is met dit gegevensbeleid en de AVG. Het kan zijn dat u zelf met leveranciers werkt die niet aan de eisen van de AVG kunnen voldoen. Wij hebben hier geen invloed op, neem in dat geval contact op met uw leverancier.

Informatie over nieuwe producten en diensten

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Elysee Dental t.a.v. Adresregistratie, Flemingweg 14 te Alphen aan den Rijn of per e-mail aan info@elysee-dental.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server omgeving en uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij voeren ethische hacks uit op onze digitale omgeving. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Dan kunt u een e-mail naar privacy@elysee-dental.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Elysee Dental Solutions B.V. Flemingweg 14 te Alphen aan den Rijn. Elysee Dental voldoet binnen 1 kalendermaand aan uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van waar de gegevens voor worden gebruikt en voldoen te allen tijde aan de wettelijk gesteld eisen met betrekking tot bewaartermijnen. Dit houdt in dat de gegevens tussen de 7 jaar en 15 jaar bewaard worden. Geanonimiseerde data worden 25 jaar bewaard.

Privacybeleid andere websites

Op www.elysee-dental.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar privacy@elysee-dental.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.